KUNE-EURI

Sve cijene, koje su napisane u Euro valuti plačaju se u kunama prema tečaju 7.534 do uključivo 31.12.2022.